CMT revisitedSkribenten var i slutet av nittiotalet comhem-kund och gladde sig mycket åt att se och lyssna på CMT. Flera artister som i övrigt förde en anonym tillvaro fick hits beroende på att de syntes där. Detta var det glada nittiotalet då artister, tidningar och annat växte upp som svampar ur jorden och i många fall försvann lika snabbt. Vad som var kvar var en känsla av att country hade blivit en accepterad och rumsren musikform.
Dagens CMT är efter ägarbyten och omorganisationer en annan historia. Tyngdpunkten ligger fortfarande på countrymusik, fast videorna har kompletterats med konsertupptagningar och specialprogram. Dessutom livsstilsprogram, såpor och långfilmer som enligt amerikansk åsikt går ihop med countrymusik.
Hemsidan innehåller dock en hel del videor som av upphovsrättsliga skäl ej visas i Europa, men det går enligt uppgift lätt att fixa med en lämplig anonymitetstjänst.

%d bloggare gillar detta: